Asim Iasi

Formare profesionala

Formare profesională

Asociaţia Societăţilor Imobiliare din Moldova este autorizată să organizeze cursuri de iniţiere, specializare, calificare agent imobiliar, având numărul de ordine în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor 22/289/29.05.2007.

Tematica acestui curs este structurată după Standardul ocupaţional pentru profesia de agent imobiliar si dupa exigentele impuse de Standardul European al activităţii agentului imobiliar pe module (pregatire teoretica / pregatire practica).

  • Pregatirea teoretică se desfaşoară în sălile de curs ale organizaţiei, fiind asigurată de specialişti şi formatori cu experienţă în domeniu.
  • Pregatirea practică are o pondere de 2/3 din numarul total de ore al programului de pregătire şi se axează pe instruirea în cadrul agenţilor economici de profil.

Cursurile oferite de CFP ASIM:

Curs NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

Curs AGENT (BROKER) IMOBILIAR COD COR 333401

Copyright 2016 © ASIM Iasi | Powered by PRODION | prodionweb.com
Scroll To Top